Avis Legal

L'Agència

Valor Humà Consultors SLP, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa:

  • CIF/NIF: B66047572
  • Domicili: Carrer Escolapis, 16
  • Web: https://www.valorhuma.es
  • Inscrita en el Registre Mercantil de {RegistroMercantil}.

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte:

  • Telèfon: 938143233
  • Correu electrònic: seleccio@valorhuma.es
  • Formulari de contacte en el lloc web.

Que la pàgina aplicació informàtica AGENCIASCOLOCACION.COM / SYNECTIACOLOCACION.COM / AGENCIACOLOCACIO.CAT ha estat desenvolupada per:

  • Synectia Software S.L.
  • CIF: B54805072.
  • Domicilio: Calle Santo Tomás, 2 Planta 3 - Oficina 15 - 03801 Alcoy, Alicante.

TERMINIS I CONDICIONS D'ÚS
En accedir al lloc web situat en la direcció valorhuma.agenciascolocacion.com (d'ara endavant, el "Lloc web"), que és propietat de Valor Humà Consultors SLP i/o a qualsevol de les pàgines que a través del mateix pot conèixer, l'usuari assumeix el compromís de seguir i complir els termes i condicions que s'indicaran a continuació (d'ara endavant els "Termes i Condicions"). En cas que no estigui d'acord amb els Termes i Condicions li preguem que s'abstingui d'utilitzar el Lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual del lloc web valorhuma.agenciascolocacion.com són de Synectia Programari S.L. i dels continguts i diferents elements gestionats per la nostra Agència de Col·locació són titularitat de Valor Humà Consultors SLP. Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de l'aplicació informàtica.

RESPONSABILITAT PEL PROCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS EN INTERNET
Valor Humà Consultors SLP no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta aplicació informàtica, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús que d'aquests pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. Valor Humà Consultors SLP es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol usos il·lícits per part de tercers dels continguts de la seva aplicació informàtica. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta aplicació, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

SERVEIS PRESTATS MITJANÇANT EL PORTAL
Valor Humà Consultors SLP no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de valorhuma.agenciascolocacion.com, o deguts a un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Valor Humà Consultors SLP. Es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions la informació continguda en la seva aplicació o en la configuració i presentació d'aquest.Valor Humà Consultors SLP. No garanteix la inexistència d'errors en l'accés a l'aplicació informàtica, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquesta aplicació com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. L'usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador d'usuari.