Informació del servei

Emprenedors

Característiques

L'objectiu d'aquesta secció és facilitar el contacte entre persones que tenen una idea o projecte empresarial i busquen a altres amb esperit emprenedor amb les quals col·laborar per a la seva posada en marxa de manera conjunta.

La plataforma ofereix la introducció del perfil d'emprenedor i del projecte i la cerca d'altres possibles interessats en el mateix a través d'ocupacions.

Les accions que la nostra agència realitzarà en la intermediació d'emprenedors són:

  1. Proporcionar un sistema que permeti la selecció de perfils que coincideixin amb la selecció del projecte empresarial.
  2. Publicar la llista de projectes en la nostra pàgina web i taulers d'anuncis de la nostra entitat.